Одобрен проект по Oперативна програма иновации и конкурентноспобност с цел преодоляване на недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидимичния взрив от COVID-19